Wij zijn zeer tevreden over de  vormgeving, kwaliteit en service van Bijzonderdruk.

Wij zijn zeer tevreden over de vormgeving, kwaliteit en service van Bijzonderdruk.

Sinds januari 2017 zijn de natuurverenigingen KNNV en IVN in de Noordwesthoek van Overijssel klant van Bijzonderdruk, die voor ons de gezamenlijke uitgave van ons verenigingsblad “Koppel” drukt.
Voor een natuurblad als Koppel zijn de vormgeving en kwaliteit uitermate belangrijk. Wij zijn daarover zeer tevreden evenals over de service van Bijzonderdruk.