Sinds januari 2017 zijn de natuurverenigingen KNNV en IVN in de Noordwesthoek van Overijssel klant van Bijzonderdruk, die voor ons de gezamenlijke uitgave van ons verenigingsblad “Koppel” drukt.
Voor een natuurblad als Koppel zijn de vormgeving en kwaliteit uitermate belangrijk. Wij zijn daarover zeer tevreden evenals over de service van Bijzonderdruk.