Definities

Website: www.bijzonderdruk.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Bijzonderdruk, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Bijzonderdruk werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Bijzonderdruk geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Bijzonderdruk biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.
  • Bijzonderdruk is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Bijzonderdruk verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • Bijzonderdruk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die wordt geleden bij het gebruik van de informatie die op deze website staat;
  • Bijzonderdruk zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Bijzonderdruk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.